Exaktní metody v ekonomii (KEM/EME)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou komplexních modelů finančních toků, které jsou závislé na demografickém i makroekonomickém vývoji.


Vyučující:

Prezenční studium