Management a kvalita péče (KPM/MKPZ)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Cílem tohoto předmětu je přiblížit studentům základní principy managementu s důrazem na řízení kvality a personálu, které budou moci používat v rámci zdravotnické praxe.
Dalším cílem je seznámit studenty s prací v týmu, řešením konfliktů, vedením porad, motivací a komunikací.


Vyučující:

Prezenční studium