Veřejné finance (KFU/VF)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KFU/FDS
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Uvést studenty do problematiky veřejných financí v ČR, charakterizovat základní druhy veřejných příjmů, vysvětlit postup výpočtu daní a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, charakterizovat soustavu veřejných rozpočtů v ČR, vysvětlit problematiku státního rozpočtu, principy financování územních samosprávných celků a veřejnoprávních organizací, vysvětlit problematiku veřejných výdajů v ČR.

Vyučující:

Prezenční studium