Ekonomické a finanční řízení firmy (KFU/DEFFN)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 15
Rozsah (Př+Cv+Sem): 30+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vysvětlit a diskutovat úlohu a využití metod a nástrojů finančního a manažerského účetnictví a controllingu v ekonomickém a finančním řízení firmy na provozní, taktické a strategické úrovni. Vysvětlit vztah manažerského účetnictví a tvorby efektivnosti a hodnotvorných řídících rozhodnutí zhodnocujících konkurenčně firmu jako celek.

Vyučující:

Prezenční studium