Image FEK


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2003

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

spoluřešitelé. M Heiserová + 13 studentů FEK