Management, účetnictví a inovace distančního vzdělávání


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Číslo projektu:910/1998
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:1998