E-learning jako doplnění denního studia


Hlavní řešitel na FEK: JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2003

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

řešitel