Aktuální trendy v managementu organizací a v podnikání


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2016-034
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2016-2017

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zkoumání aktuálních trendů v managementu organizací a v podnikání. Je evidentní,
že se jedná o oblasti, které se neustále vyvíjí. Sledování nových trendů se jeví jako naprostá nutnost pro
udržení základních informací o životě organizací, jejich aktivitách, stejně tak jako aktivitách v oblasti
podnikání. Navrhovaný výzkum se tedy bude zaměřovat na dvě základní oblasti, které spolu tematicky
souvisejí. Jde o oblast managementu organizací a oblast podnikání.