Výzkumný tým - Ekonomická a regionální geografie

vedoucí:
  doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL Ph.D.
dokoupil@kge.zcu.cz Tel: +420377633060

Aktuálně

Charakteristika

Výzkumný tým „Ekonomická a regionální geografie“ je zaměřen na výzkum jádrové (metropolitní) oblasti Plzeňské aglomerace a periferních (příhraničních) regionů západních, jihozápadních a severozápadních Čech s přesahem do bavorského, saského a rakouského pohraničí. Předmětem zájmu členů výzkumného týmu jsou vazby a vztahy v regionální a hospodářské problematice (faktory regionálního, hospodářského rozvoje), v rámci přeshraniční spolupráce a přeshraničního rozvoje, dále provázanost a vliv ekonomických a environmentálních dopadů na rozvoj a konkurenceschopnost měst a regionů v důsledku procesů souvisejících s globalizací, s evropskou integrací, s nástupem nových technologií, s demografickými změnami, se změnami v oblasti sociální, s klimatickými změnami, v neposlední řadě využití strategického plánování rozvoje při tvorbě strategických dokumentů.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz mobil 602 510 598
RNDr. Jan KOPP, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz 3065
doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc. matuskov@kge.zcu.cz 3050, 3062
doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc. novotnam@kge.zcu.cz 3066
RNDr. Jiří PREIS, Ph.D. jpreis@kge.zcu.cz 3067
Ing. Roman ROZLIVKA
Ing. Veronika VOROBLJEVOVÁ

    Kontakt

    • Telefon: 377633060

    Adresa: