Katedra ekonomie a kvantitativních metod

vedoucí:
  Ing. Mgr. Milan SVOBODA Ph.D.
svobodm@kem.zcu.cz Tel: +420377633101
http://www.fek.zcu.cz/kem
tajemnice:
  Ing. Pavla Říhová
divisova@kem.zcu.cz
sekretářka:
   Zuzana MARTINČÍKOVÁ
zuzkam@kem.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

26.07.2019
Mezní termín pro odevzdání přihlášky ke SZZ a odevzdání práce je pondělí 26. 8. 2019 v čase 9 - 11 hodin. V průběhu srpna pouze po předchozí mailové domluvě. Opravné státní záv...    >>>

11.07.2019
Oznámení č. 1DO/2019 děkanky Fakulty ekonomické ZČU v Plzni - Termíny státní zkoušky z ekonomie KEM/SZEK v ak. roce 2019/2020. Řádný termín (30. 9. - 4. 10. 2019) bude vypsán první tý...    >>>

 

Charakteristika

Katedru ekonomie a kvantitativních metod tvoří dvě oddělení.
Oddělení ekonomie nabízí povinné i volitelné předměty z oblasti ekonomické teorie a její aplikace tj. mikroekonomie, makroekonomie, hospodářských dějin a hospodářské politiky a integrace na bakalářském i magisterském stupni studia. Publikační a vědeckovýzkumná činnost členů oddělení je zaměřena na vybrané problémy z uvedených oblastí.
Oddělení kvantitativních metod zajišťuje výuku povinných i volitelných předmětů jak na bakalářském, tak na magisterském stupni studia. Na bakalářském stupni studia se jedná o předměty z oblasti základních statistických metod, základních exaktních metod v řídících a rozhodovacích procesech a na finančních trzích, v rámci navazujícího magisterského studia zajišťuje výuku předmětů z oblasti pokročilých metod zpracování dat, stochastických procesů a kvantifikace rizika na finančních trzích.
V nabídce volitelných předmětů oddělení jsou akreditovány předměty z oblasti výpočtové ekonomie, finančních derivátů, teorie her a další. Realizace výuky těchto předmětů se v příslušném akademickém roce řídí zájmem studentů.
Publikační a vědeckovýzkumná činnost členů oddělení je zaměřena zejména na problémy výpočtové ekonomie, použití vybraných exaktních metod pro predikci selhání firmy, výzkum možnosti použití jednoduchých kvantitativních metod v praxi malých a středních podniků a použití vybraných kvantitativních metod pro kvantifikaci rizika na finančních trzích.
Společná publikační a vědeckovýzkumná činnost členů katedry se zaměřuje zejména na simulaci a modelování dynamických procesů v reálném i peněžním sektoru ekonomiky.
Katedra je garantem studijního oboru Informační management, který zajišťuje ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., Ph.D. jpokriv@kem.zcu.cz 3101
Docenti
doc. Ing. Jiří Beck, CSc. beck@kem.zcu.cz 3101
doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D. gangur@kem.zcu.cz 3117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc. lukasl@kem.zcu.cz 3107
doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ plevny@kem.zcu.cz 3168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
doc. Ing. Miroslava RAJČÁNIOVÁ, Ph.D. rajcanio@kem.zcu.cz 3101
doc. PhDr. Ing. Lucie SEVEROVÁ, Ph.D.
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Zdeněk DLOUHÝ, DiS. zdlouhy@kem.zcu.cz 3101
PhDr. Čestmír JARÝ jary@kem.zcu.cz 3106 (Plzeň), 3159 (Cheb)
JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D. martinci@kem.zcu.cz 3110
Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D. pitrovak@kem.zcu.cz 3003, 3113
Ing. Pavla NETUŠILOVÁ, Ph.D. pnetusil@kem.zcu.cz 3121
Ing. et Ing. Miloš Nový novym@kem.zcu.cz 3112
Ing. Lukáš PFEIFER, Ph.D. lpfeifer@kem.zcu.cz
Ing. Pavla Říhová divisova@kem.zcu.cz 3103
Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D. svobodm@kem.zcu.cz 3100
Ing. Vendula TESAŘOVÁ, Ph.D. masatova@kem.zcu.cz 3111
Doktorandi
Ing. Jan BRČÁK jbrcak@kem.zcu.cz
PhDr. Čestmír JARÝ jary@kem.zcu.cz 3106 (Plzeň), 3159 (Cheb)
Ing. Květa PAPOUŠKOVÁ papousko@kem.zcu.cz
Ing. Pavla Říhová divisova@kem.zcu.cz 3103
Ing. Olga ŠLECHTOVÁ SOJKOVÁ sojkova@kem.zcu.cz 3120

Dokumenty ke stažení a odkazy

Bakalářské práce 2018/2019
Bakalářské práce 2019/2020
Diplomové práce 2018/2019
Diplomové práce 2019/2020
Formuláře
Pokyny
Státní závěrečné zkoušky - SBZIM, SZIM
Státní zkouška z ekonomie KEM/SZEK

Kontakt

  • Telefon: 377633101

Adresa: