doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.

vedoucí centra podnikání
tajemnice katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka Akademického senátu FEK

e-mail pprochaz@kpm.zcu.cz
telefon  377633618
konzultační/úřední hodiny  St 12:00 - 12:50, UK 416, Pro konzultace bc./mgr. prací platí středa od 11:00 do 12:00. Ve zkouškovém období po předchozí e-mailové domluvě.
kancelář  UK 416

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty