Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.

vedoucí střediska projektových aktivit
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
člen Akademického senátu FEK

e-mail mjanuska@kpm.zcu.cz
telefon  377633623
kancelář  UK 418

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty