prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen vědecké rady FEK

e-mail jpokriv@kem.zcu.cz
telefon  377633101
kancelář  Array

Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty