Fotografie

PhDr. Čestmír JARÝ

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK
externí doktorand katedry ekonomie a kvantitativních metod

e-mail jary@kem.zcu.cz
telefon  377633106 (Plzeň), 3159 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Cheb CD-318, pouze na základě předchozí domluvy
Plzeň UK-426, pouze na základě předchozí domluvy
kancelář  UK 426, CD 318

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty