Fotografie

Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry financí a účetnictví
vyučující katedry financí a účetnictví

e-mail pahejdu@kfu.zcu.cz
telefon  377633209
konzultační/úřední hodiny  UK508, Zkouškové období - viz Aktuálně KFU.
kancelář  UK508

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty