Sociální a manaž. dovedností (KPM/SOMAD)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout studentům teoretické poznatky a rozvíjet dovednosti, které jsou nezbytné pro vedení efektivní komunikace, pro úspěšné prezentování, vyjednávání a argumentování. Vybavit studenty znalostmi a dovednostmi v oblastech managementu konfliktů, utváření a řízení efektivního týmu a týmové spolupráce. Seznámit s vybranými manažerskými dovednostmi - příprava a vedení rozhovoru, příprava a vedení porady, delegování a time-management.

Vyučující:

Prezenční studium