Společný semestrální kurs vybraných českých a německých studentů


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Období řešení:2009

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Plzeň - univerzitní město