Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Číslo projektu:TD03000343
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2016-2017

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Řešitel vytvoří ekohydrologickou geodatabázi mikrostruktur měst Plzeň a Ústí nad Labem v prostředí GIS. Pro území obou měst budou vytvořeny specializované mapy s odborným obsahem (struktura ploch z hlediska evapotranspirace, infiltrace a odtoku, zonace ekohydrologické kvality území města, lokalizace zlepšujících opatření) a vytvořen manuál ekohydrologického managementu mikrostruktur městské krajiny.