Katedra geografie

vedoucí:
  doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ CSc.
matuskov@kge.zcu.cz Tel: +420377633051
http://www.facebook.com/KGEvPlzni
zástupkyně vedoucího:
  doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ CSc.
novotnam@kge.zcu.cz
tajemník:
  RNDr. Jan KOPP Ph.D.
kopp@kge.zcu.cz
sekretářka:
   Helena BLECHOVÁ
blechovh@kge.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

27.04.2017
Vážení studenti, po dobu mé nepřítomnosti mne bude zastupovat včetně udílení zápočtů a zkoušení paní doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. V příloze této zprávy máte oskenované slí...    >>>

21.04.2017
Katedra geografie a Západočeská pobočka České geografické společnosti pořádá 25. května 2017 pro všechny studenty oboru ERG katedrální kolo soutěže odborných prací v oboru geografie...    >>>

 

Charakteristika

Katedra geografie je od 1. 9. 2012 součástí Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, před tím působila na Fakultě pedagogické. Pracoviště se profiluje v regionální a ekonomické geografii, úzce spolupracuje se Střediskem výzkumu regionálního rozvoje a dalšími pracovišti Fakulty ekonomické. Na katedře geografie je možné studovat bakalářský obor Ekonomická a regionální geografie. Pro Fakultu pedagogickou katedra dále zajišťuje výuku některých předmětů v bakalářském studijním programu Přírodovědná studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím studiu učitelství.

Katedra geografie se podílí na řešení vědeckých a rozvojových projektů, ve kterých mimo jiné vznikají výstupy pro praxi regionálního rozvoje. Podrobný přehled publikační činnosti uvádí osobní stránky pracovníků katedry. Spolupracujeme s geografickými pracovišti doma i v zahraničí a také s regionálními institucemi veřejné správy. Členové katedry jsou autory učebnic pro základní a střední školy. Pracoviště zajišťuje činnost Západočeské pobočky
České geografické společnosti.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz mobil 602 510 598
doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc. matuskov@kge.zcu.cz 3050, 3062
doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc. novotnam@kge.zcu.cz 3066
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
RNDr. Jan KOPP, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz 3065
Mgr. Martin LEPIČ mlepic@kge.zcu.cz 3063
RNDr. Mgr. Darina POSOVÁ, Ph.D. posova@kge.zcu.cz 3068
RNDr. Jiří PREIS, Ph.D. jpreis@kge.zcu.cz 3067
Mgr. Magdalena ROUSOVÁ, M.A., Ph.D. rousovam@kge.zcu.cz mateřská dovolená
Doktorandi
Ing. Lukáš KAŇKA kankal@kge.zcu.cz
Ing. Roman ROZLIVKA
Mgr. Jaroslav STUCHLÍK
Ing. Veronika VOROBLJEVOVÁ

Dokumenty ke stažení a odkazy

Výstupy pro praxi
Státní závěrečné zkoušky Ekonomické a regionální geografie pro akademický rok 2016/2017
Pokyny a dokumenty k bakalářské práci
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR)

Kontakt

  • Telefon: 377633051

Adresa: