Fotografie

doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D.

vedoucí katedry financí a účetnictví
zástupkyně vedoucího centra podnikání
místopředsedkyně Akademického senátu FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
spolupracovnice střediska projektových aktivit
členka oborové rady FEK
členka Akademického senátu FEK
spolupracovnice centra podnikání

e-mail mhorova@kfu.zcu.cz
telefon  377633211
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:00 - 14:00, UK510, platné pro ZS
kancelář  UK510

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty