Fotografie

Ing. Pavla ŘÍHOVÁ

tajemnice katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
externí doktorandka katedry ekonomie a kvantitativních metod

e-mail divisova@kem.zcu.cz
telefon  377633103
konzultační/úřední hodiny  Po 8:30 - 10:00, UL 410, Platí pouze do 18. 6. 2018. V ostatní dny na základě předchozí domluvy.
kancelář  UK 423

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty