Fotografie

Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
člen Akademického senátu FEK

e-mail micikm@kmo.zcu.cz
telefon  377633306
konzultační/úřední hodiny  UK 518, během zkouškového období ZS dle domluvy.
kancelář  UK 518, CD 205

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty