Centrum cestovního ruchu

vedoucí:
  Ing. Petr JANEČEK Ph.D.
janecp00@kmo.zcu.cz http://www.fek.zcu.cz/cecr
zástupce vedoucího:
  Ing. Jan TLUČHOŘ Ph.D.
jtluchor@kmo.zcu.cz

Aktuálně

Charakteristika

Smyslem centra je vytvořit podpůrnou platformu pro výzkum a rozvoj cestovního ruchu v České republice. Vznikem brandu Centra pro cestovní ruch je navázáno na vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost v cestovním ruchu pracovníků Katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické. Chceme se stát seriózními partnery ve spolupráci při řešení praktických problémů a výzkumů dopadů cestovního ruchu na společnost. Důležitou součástí naší práce je také iniciovat a utužovat partnerské vztahy mezi aktéry cestovního ruchu v destinacích. Snažíme se zprostředkovat znalostní výměnu mezi akademickou sférou a běžnou praxí. Do svých činností zapojujeme studenty s cílem využití inovativního potenciálu mladých lidí při řešení úkolů a podpoření zájmu o cestovní ruch. Zaměřujeme se na aplikaci nových technologií do cestovního ruchu, marketingové analýzy a průzkumy pro firmy a další subjekty. Jsme připraveni spolupracovat s dalšími subjekty v rámci České republiky i ze zahraničí.

Nabízíme:
Zpracování koncepčních podkladů v oblasti cestovního ruchu
Analytické výzkumu cestovního ruchu
Spotřebitelské výzkumy v oblasti cestovního ruchu
Výzkum marketingu a managementu destinací
Výzkum produktů a jejich portfolií v cestovním ruchu
Využití moderních technologií v cestovním ruchu

Realizované projekty:
Výzkum postoje rezidentů k rozvoji cestovního ruchu pro CzechTourism
Výzkum dopadů Evropského hlavního města kultury pro CzechTourism
Inovační voucher Karlovarského kraje - Inovativní produkt cestovního ruchu vzniklý s použitím principu designového myšlení a designu služeb
Analýza propagačních materiálů města Plzně pomocí oční kamery a rozvoj spolupráce v oblasti marketingu a cestovního ruchu
Analýzy pro Plzeňský kraj
Hodnocení spokojenosti s programem EHMK Plzeň 2015 pro CzechTourism
Výzkum postoje rezidentů k rozvoji cestovního ruchu pro CzechTourism
Měření efektivity podpory cestovního ruchu (marketingových výdajů) v regionech ve spolupráci s VŠH pro CzechTourism

Spolupracujeme:
D&A Travel s.r.o. www.dnatravel.eu
CzechTourism www.czechtourism.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz
Krajský úřad Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz
Lázně Františkovy Lázně a.s. www.frantiskovylazne.cz
Hochschule Harz www.hs-harz.de
Krajská správa ČSÚ v Plzni www.czso.cz
Plzeň 2015 o.p.s. www.plzen2015.cz
Plzeň – TURISMUS p.o. www.plzen.eu

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. jircingo@kpm.zcu.cz 3610
doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D. dagmar.jakubikova@seznam.cz 3365
Ing. Petr JANEČEK, Ph.D. janecp00@kmo.zcu.cz 3317
Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D. stumpf@kmo.zcu.cz 3330
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
Ing. Eliška VILDOVÁ, Ph.D.

Dokumenty ke stažení a odkazy

Spolupracujeme