Výzkumný tým - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe


Aktuálně

Charakteristika

Výzkumný tým „Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe“ je zaměřen primárně na rozvoj financí a finančního řízení podniku, jakožto základního ekonomického pilíře podnikání, avšak odráží také nutnost zohlednit v rámci podnikového řízení nové atributy vnímání podnikového úspěchu, jako jsou například faktory sociální a environmentální. Hlavním cílem členů výzkumného týmu je postihnout nové vývojové trendy v oblasti financí, finančního řízení a udržitelného rozvoje. Daná problematika je v současné době velmi aktuálním a často diskutovaným tématem. Vedle zdůraznění ekonomických aspektů vyvstává potřeba zohlednění vlivu podniku na životní prostředí a společnost, tzn. řízení podnikového úspěchu a výkonnosti v holistickém kontextu.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Ing. Marie ČERNÁ, Ph.D. macerna@kfu.zcu.cz 3205
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3207
Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz 3210
Ing. Zdeněk HRUŠKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221 (Plzeň), 3630 (Cheb)
doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Ing. Jiří KRONYCH kronych@kfu.zcu.cz
Ing. Marie MACKOVÁ sek@koinonia.cz
Ing. Lucie VALLIŠOVÁ, Ph.D. lbuzkova@kfu.zcu.cz 377633213

    Kontakt

    • Telefon: 377633025

    Adresa: