doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.

vyučující katedry geografie
členka oborové rady FEK
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje

e-mail novotnam@kge.zcu.cz
telefon  377633066
konzultační/úřední hodiny  St 12:30 - 13:30, UK 515
kancelář  UK 515

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

geografické informační systémy, geografie venkova

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty