Fotografie

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen vědecké rady FEK
člen oborové rady FEK

e-mail plevny@kem.zcu.cz
telefon  377633168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  Po, CD301(Cheb), konzultace po domluvě
Út, UK425 (Plzeň), konzultace po domluvě
kancelář  CD301, UK425

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty