Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.
Číslo projektu:TL02000373
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2021

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je přispět k rozvoji obcí a regionů, zejména ke zlepšení kvality prostředí pro život (vytvoření potenciálu pro rozvoj podnikání, volnočasové, komunitní i individuální vyžití), zvýšení ekonomické efektivity hospodaření obcí (v rámci využívání nemovitostí a investic do jejich obnovy) a zlepšení vzhledu, technického stavu a zvýšení hodnoty nemovitostí v majetku obce.
V rámci projektu bude vytvořena multidisciplinární metodika pro analýzu zejména budoucích nákladů a výnosů jako ekonomického parametru provozování konkrétní nemovitosti na jedné straně, včetně vyhodnocení jejího technického stavu a funkčního potenciálu, a hodnocení sociálních potřeb obce či regionu na straně druhé. Výsledkem hodnocení bude jedno nebo více vhodných řešení, resp. koncepcí budoucího využívání stavby.

DOKUMENTY:PUBLIKACE:

Postery, přednášky
  • Ircingová, J.; Janeček, P.; Pašek, J. Jak postupovat při optimalizaci využívání nemovitostí ve Vaší obci?. 2019.fotografie