Katedra financí a účetnictví

vedoucí:
  Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ) Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz Tel: +420377633201
http://www.fek.zcu.cz/kfu
zástupkyně vedoucího:
  Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
pahejdu@kfu.zcu.cz
tajemnice:
  Ing. Barbara TROJANOWSKÁ
trojanow@fek.zcu.cz
sekretářka:
  Ing. Barbara TROJANOWSKÁ
trojanow@fek.zcu.cz
sekretářka:
   Alena STRÁDALOVÁ
stradalo@kem.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

24.05.2017
Rozpis studentů k obhajobě DP a SZPE naleznete na Courseware - Studijní materiály předmětu KFU/SZPE, dostupné pouze pro studenty tohoto předmětu po přihlášení....    >>>

24.05.2017
Rozpis studentů k obhajobě BP a SBZPE naleznete na Courseware - Studijní materiály předmětu KFU/SBZPE, dostupné pouze pro studenty tohoto předmětu po přihlášení....    >>>

11.05.2017
Všichni studenti, kterým byla navržena změna vedoucího BP/DP při zachování tématu, kontaktují nově navrženého vedoucího práce a na sekretariát KFU doručí nejpozději do 25. 5. 201...    >>>

10.05.2017
Dne 18. 5. 2017 budou zrušeny konzultační hodiny Ing. Jany Hinke, Ph.D. z důvodu účasti na vědecké konferenci. Další konzultační hodiny se budou konat 25. 5. 2017 od 9:00-10:00. ...    >>>

09.05.2017
Z důvodu pracovní cesty (16.5. - 18.5.) se konzultační hodiny dne 18.5. nekonají, náhrada dne 15.5.2017 od 15 do 16 hodin. ...    >>>

17.04.2017
KH aktuálně: - středa 19. 4. 2017: 9:30 - 10:30 hodin, - středa 3. 5. 2017 v čase 13:45 – 14:45 hodin, - úterý 9. 5. 2017 v čase 9:30 – 10:30 hodin, - pondělí 15. 5. 2017 v čase 11:...    >>>

04.04.2017
Přihlaš svoji diplomovou práci z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví do projektu FINdiplomka a získej ocenění. Více informací naleznete na: >>>

03.04.2017
Rámcová témata bakalářských prací KFU pro akademický rok 2017/2018 v příloze....    >>>

03.04.2017
Rámcová témata diplomových prací KFU pro akademický rok 2017/2018 v příloze....    >>>

 

Charakteristika

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví jak v bakalářském tak i v navazujícím magisterském studiu. Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví 1., účetnictví 2., účetnictví na počítači, manažerské účetnictví, podnikové finance, veřejné finance a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, finanční audit, controlling, mezinárodní účetnictví IAS/IFRS a další. Z volitelných předmětů lze jmenovat např.: základy účetnictví, oceňování podniku, daně, bankovní produkty a mnohé další. Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře ať už státních či soukromých podnikatelských subjektů.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím. Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management. KFU se podílí na výuce v rámci celoživotního vzdělávání a organizuje výuku dvou předmětů v rámci Univerzity třetího věku.

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné problémy světové ekonomiky. Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3207
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Mgr. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D. barkova@kfp.zcu.cz
Ing. Marie ČERNÁ, Ph.D. macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D. cervenyj@kfu.zcu.cz 3206
Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz 3210
Ing. Zdeněk HRUŠKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221 (Plzeň), 3630 (Cheb)
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Ing. Andrea MALÁ amala@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Lucie VALLIŠOVÁ, Ph.D. lbuzkova@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D. prochaz2@kfu.zcu.cz 3217
Doktorandi
Ing. Jiří KRONYCH kronych@kfu.zcu.cz
Ing. Marie MACKOVÁ sek@koinonia.cz
Ing. Andrea MALÁ amala@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Kateřina MOURKOVÁ mourkovk@kfu.zcu.cz
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Formuláře
Státní závěrečné zkoušky červen 2018
Státní závěrečné zkoušky červen 2017
Věda a výzkum
Centrum podnikání
FRVŠ 1325/2012 - Tvorba nového předmětu Finanční audit - Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
FRVŠ 1744/2011 - prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
FRVŠ UC5 IAS/IFRS - Ing. Jana Hinke, PhD

Kontakt

  • Telefon: 377633201

Adresa: