Katedra financí a účetnictví

vedoucí:
  Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ) Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz Tel: +420377633201
http://www.fek.zcu.cz/kfu
zástupkyně vedoucího:
  Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
pahejdu@kfu.zcu.cz
tajemnice:
  Ing. Barbara TROJANOWSKÁ
trojanow@fek.zcu.cz
sekretářka:
  Ing. Barbara TROJANOWSKÁ
trojanow@fek.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

20.11.2017
http://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1196 ...    >>>

07.11.2017
V příloze naleznete nejdůležitější termíny pro studenty končící v zimním semestru 2017/2018....    >>>

03.11.2017
Milé studentky, milí studenti, katedrální facebook je již několik dnů funkční, pokud byste se chtěli podívat.... :) http://www.facebook.co...    >>>

23.10.2017
Milé studentky, milí studenti, na funkci děkana jsem se rozhodla kandidovat proto, že budoucnost Fakulty ekonomické ZČU mi není lhostejná. Domnívám se, že fakulta potřebuje změnu, do k...    >>>

10.11.2017
Ve dnech 6. a 13. listopadu 2017 jsou zrušeny konzultační hodiny Ing. Jany Hinke,Ph.D. ze zdravotních důvodů. Individuální konzultace lze domluvit e-mailem....    >>>

06.11.2017
V pondělí dne 13. 11. 2017 jsou zrušeny konzultační hodiny Pavlíny Hejdukové. Náhrada - čtvrtek 16. 11. 2017 od 8:30 do 9:30 hodin. ...    >>>

24.10.2017
Dne 26. 10. 2017 se uskuteční vyzvaná přednáška odborníka z praxe na téma Účetní závěrka. Přednáška se koná od 8:25 do 9:55 v UP 108, přednášející bude paní auditorka ze společ...    >>>

 

Charakteristika

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví jak v bakalářském tak i v navazujícím magisterském studiu. Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví 1., účetnictví 2., účetnictví na počítači, manažerské účetnictví, podnikové finance, veřejné finance a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, finanční audit, controlling, mezinárodní účetnictví IAS/IFRS a další. Z volitelných předmětů lze jmenovat např.: základy účetnictví, oceňování podniku, daně, bankovní produkty a mnohé další. Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře ať už státních či soukromých podnikatelských subjektů.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím. Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management. KFU se podílí na výuce v rámci celoživotního vzdělávání a organizuje výuku dvou předmětů v rámci Univerzity třetího věku.

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné problémy světové ekonomiky. Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3207
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Marie ČERNÁ, Ph.D. macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D. cervenyj@kfu.zcu.cz 3206
Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz 3210
Ing. Zdeněk HRUŠKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221 (Plzeň), 3630 (Cheb)
Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Ing. Andrea MALÁ amala@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Lucie VALLIŠOVÁ, Ph.D. lbuzkova@kfu.zcu.cz 3220
Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D. prochaz2@kfu.zcu.cz 3217
Doktorandi
Ing. Mgr. Ondřej BÍBA, PhD. biba@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Jiří KRONYCH kronych@kfu.zcu.cz
Ing. Marie MACKOVÁ sek@koinonia.cz
Ing. Andrea MALÁ amala@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Kateřina MOURKOVÁ mourkovk@kfu.zcu.cz
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Formuláře
Státní závěrečné zkoušky leden 2018
Státní závěrečné zkoušky červen 2018
Státní závěrečné zkoušky červen 2017
Věda a výzkum
Centrum podnikání
FRVŠ 1325/2012 - Tvorba nového předmětu Finanční audit - Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
FRVŠ 1744/2011 - prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
FRVŠ UC5 IAS/IFRS - Ing. Jana Hinke, PhD

Kontakt

  • Telefon: 377633201

Adresa: