Fotografie

Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vedoucí centra celoživotního vzdělávání
vedoucí centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
člen Akademického senátu FEK
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  UK 526, CD 205, konzultace mimo uvedené časy možné domluvit e-mailem či telefonicky (602 549 615)
Út 14:15 - 15:45, CD205 (Cheb), 24.10. zrušeny
Čt 9:45 - 11:15, UK 526 (Plzeň), dne 16.11. přesunuty do času 13:45-15:30
kancelář  CD205, UK526

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty