Fotografie

Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vedoucí centra celoživotního vzdělávání
vedoucí centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
člen Akademického senátu FEK
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  UK 526, CD 205, konzultace mimo uvedené časy možné domluvit e-mailem či telefonicky (602 549 615)
Po 13:30 - 15:00, UK 526 (Plzeň), do 14.5.2018 včetně
Út 11:00 - 12:00, CD205 (Cheb), 24.4. přesun do času 14-15
St 15:30 - 16:30, UK 526 (Plzeň), 25.4. přesun do času 12:45-13:15; ve dnech mimo jednání kolegia děkanky a AS FEK
Čt 17:15 - 18:00, UK 526 (Plzeň), 26.4. přesun do času 18:00-18:30
Čt 9:15 - 10:15, UK 526 (Plzeň), 26.4. se nekonají, možnost pouze ve večerních KH, náhradní termín pátek, 20.4. od 10:30-11:30
kancelář  CD205, UK526

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty