Fotografie

JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.

předseda Akademického senátu FEK
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK

e-mail martinci@kem.zcu.cz
telefon  377633110
konzultační/úřední hodiny  Čt 10:00 - 11:00, UK424, Ve zkouškovém období po domluvě.
kancelář  UK 424

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

obecná ekonomická teorie, dějiny ekonomických teorií, matematická ekonomie

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty