Oborová rada FEK

předseda:
  prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
vacik@kfu.zcu.cz

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
doc. Ing. Petr CIMLER, CSc. cimler@kmo.zcu.cz 3305 (Plzeň), 3355 (Cheb)
prof. Ing. Jan ČADIL, Ph.D. jan.cadil.@vse.cz
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3207
doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. leger@kmo.zcu.cz 3312
doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D. egerova@kpm.zcu.cz 3600 (Plzeň), 3664 (Cheb)
doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D. gangur@kem.zcu.cz 3117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. horejc@kpv.zcu.cz
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz mobil 602 510 598
doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3000
doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc. lukasl@kem.zcu.cz 3107
doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ plevny@kem.zcu.cz 3168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
doc. RNDr. Ing. Hana SCHOLLEOVÁ, Ph.D. hana.scholleova@cvut.cz
prof. Ing. Luboš SMRČKA, CSc. lubos.smrcka@vse.cz
doc. Ing. Petr SUCHÁNEK, Ph.D. Petr.Suchanek@econ.muni.cz
doc. Ing. Miroslav ŠPAČEK, Ph.D., MBA miroslav.spacek@vse.cz
doc. Ing. Jindřich ŠPIČKA, Ph.D. jindrich.spicka@vse.cz
doc. Ing. Lenka ŠVECOVÁ, Ph.D. lenka.svecova@cvut.cz
prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D. vacik@kfu.zcu.cz 3215
doc. Ing. Jan VLACHÝ, Ph.D. jan.vlachy@cvut.cz
prof. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D. miroslav.zizka@tul.cz

Dokumenty ke stažení a odkazy

OR FEK - zápis z hlasování per rollam (22.4. - 4.5.2020)
OR FEK 26. září 2019
OR FEK 25. dubna 2019
OR FEK 3. ledna - mimořádné zasedání
OR FEK 25. září 2018
OR FEK 19. dubna 2018
OR FEK 23. listopadu 2017
OR FEK 20. dubna 2017
OR FEK 11. listopadu 2016
OR FEK 14. dubna 2016
OR FEK 12.listopadu 2015
OR FEK - 23. dubna 2015
OR FEK - 14.listopadu 2014
OR FEK - 24.dubna 2014
OR FEK - 15.listopadu 2013
OR FEK - 25.dubna 2013
OR FEK - 16. listopadu 2012
OR FEK - 26. dubna 2012
OR FEK - 1. prosince 2011
OR FEK 5. května 2011
OR FEK - 2. prosince 2010
OR FEK - 6. května 2010
OR FEK 19. února 2009
OR FEK 10. prosince 2009
Ostatní