Výzkumná a odborná činnost [2017]

<< [2017] >> | Celé období

Výzkumné projekty

SGS-2017-004 - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2019

SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2019

GA16-02760S - Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2016-2018

SGS-2017-007 - Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2018

TD03000343 - Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny
Řešitel na FEK:   RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-034 - Aktuální trendy v managementu organizací a v podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-057 - Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SVK1-2017-005 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na ekonomiku a management
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017

SVK1-2017-012 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2017"
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017