Výzkumná a odborná činnost [2016]

<< [2016] >> | Celé období

Výzkumné projekty

GA16-02760S - Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2016-2018

TD03000343 - Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny
Řešitel na FEK:   RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-034 - Aktuální trendy v managementu organizací a v podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-057 - Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

GA15-20405S - Modelování procesů na finančních trzích a predikce bankrotu firem aparátem reálných opcí
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2015-2016

Visegrad Fund 31410020 - Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2014-2016

SGS-2015-023 - Využití moderních technologií v marketingové komunikaci
Řešitel na FEK:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-004 - Výzkum dopadů vlajkových projektů na ekonomický rozvoj měst a regionů na příkladu Evropských hlavních měst kultury
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-021 - Rozvoj přístupů finančního řízení jako nástroje růstu hodnoty firmy
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-019 - Dopady aktuálních právních, daňových, účetních a sociálních změn na soukromé podniky a veřejný sektor v kontextu rekodifikace soukromého práva
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SGS-2015-026 - Výzkum faktorů ovlivňujících pohyb ceny akcií, predikce vývoje cen akcií a konstrukce algoritmů pro automatické obchodování
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla ŘÍHOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2016

SVK1 - 2016 - 022 - Trendy v podnikání 2016 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2016

Rozvojové a vzdělávací projekty

VS-16-051 - Rozvoj předmětů Fakulty ekonomické zapojením odborníků z praxe
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016

VS-16-020 - Inovace a profilace vybraných předmětů FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

VS-16-031 - Inovace přístrojového vybavení pro terénní práci studentů geografie
Řešitel na FEK:   RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

CRP 13+ - CRP 13+ Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů
Řešitel na FEK:   Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

6PUM2016 - Startitup se ZČU
Řešitel na FEK:   Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

Ostatní projekty

Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2016

Výzkum ekonomických efektů projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:   2015-2016

Výzkum informovanosti, postojů a participace obyvatel města Plzně na projektu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:   2015-2016

Inovace marketingového plánu k vybraným trhům (Česká republika, Slovensko, Srbsko) na základě kvalitativní analýzy trhu
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2016

KÚPK 016ZU00006 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2016
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla ŘÍHOVÁ
Období řešení:   2016-2016