Výzkumná a odborná činnost [2017]

<< [2017] >> | Celé období

Výzkumné projekty

SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2019

16-02760S - Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2016-2018

TD03000343 - Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny
Řešitel na FEK:   RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-034 - Aktuální trendy v managementu organizací a v podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SGS-2016-057 - Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

Ostatní projekty

Evaluace projektu "Rozvoj strategického plánování v Moldavsku"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:   2017