Výzkumná a odborná činnost [2019]

<< [2019] >> | Celé období

Výzkumné projekty

SGS-2017-004 - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2019

SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2019

Rozvojové a vzdělávací projekty

192 - Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2019